REBULA

Sale price €10,90 Regular price €10,90

𝙍𝙀𝘽𝙐𝙇𝘼

Rebula is a Slovenian indigenous grape variety that found its home in Brda in the 12th century. The oldest preserved record dates back to 1336, which says that Henrik from Rittersberg bought a vineyard that produces 6 buckets of rebula per year. Rebula was considered to be a modest and simple wine in the past as the vine has withstood heavy loads, it grows on "opoka" - marl or flysch soils, and gives extraordinary results in sunny positions. Rebula has grown from a simple wine to the protagonist of Brda. We know it as fresh, in sparkling wines, matured in barrels or amphorae, as well as macerated - orange. Golden yellow grapes yield a wine ranging from straw yellow to amber tones. 

Rebula je slovenska avtohtona sorta vina, ki je svoj dom našla v Brdih v 12. stoletju, najstarejši ohranjen zapis izhaja iz leta 1336, ki pravi, da je Henrik iz Rittersberga kupil vinograd, ki na leto pridela 6 veder rebule. Velja, da je bila rebula v preteklosti skromno in enostavno vino, saj je trta prenesla velike obremenitve, raste na "opoki" - lapornatih ali flišnih tleh, na sončnih legah pa daje izredne rezultate. Rebula je s preprostega vina prerasla v protagonistko Brd, poznamo jo kot svežo, v peninah, zorjeno v sodih ali amforah kot tudi macerirano - oranžno. Zlato rumeno grozdje daje vino, ki sega od slamnato rumene barve vse do jantarnih tonov.