KRANJSKA KLOBASA

Regular price €10,90

Kranjska klobasa sausage, well-known since 1896, originates from Gorenjska region, but its reputation has spread throughout Slovenia. The anecdote tells us how Emperor Francis Joseph stopped at the inn on his way and the innkeeper offered him only a plain sausage, exclaimed: "This one is not an ordinary sausage, but a kranjska klobasa sausage!". The first kranjska klobasa was mentioned in 1986 in the book by Katharine Prato, and the first recipe for it was written in 1912 by Felicita Kalinšek. In 2006, the kranjska klobasa flew into space with American astronaut of Slovenian roots Sunita Williams.

Kranjska klobasa nosi ime zašpiljeno dobra od 1896, izvira iz območja Gorenjske, se je pa njen sloves razširil širom Slovenije. O tem priča tudi anekdota, kako je cesar Franc Jožef, ki se je ustavil na svoji poti pri gostilničarju ter mu je ta ponudil le navadno klobaso vzkliknil: "Ta pa ni navadna, ampak kranjska klobasa!". Prvič se kranjska klobasa omeni 1986 v knjigi Katharine Prato, prvi recept zanjo je pa 1912 zapisala Felicita Kalinšek. V letu 2006 je kranjska klobasa poletela v vesolje z ameriško astronavtko slovenskih korenin Sunito Williams.