IDRIJSKA ČIPKA

Regular price €10,90

Idrija je od nekdaj veljala za pomembno središče čipkarskega znanja, od koder se je spretnost oblikovanja in izdelovanja klekljanih umetnin širila v svet. 
Z večstoletnim delom na tem področju si je ustvarila ime in pridobila mesto na evropskem zemljevidu čipkarskih središč.
Njena čipka se je uveljavila kot prepoznaven tip ročno izdelane klekljane čipke, ki se je skozi čas tehnološko in oblikovno razvijala, se spreminjala in prilagajala potrebam trga, kar je tudi pripeljalo do njene izjemne bogatosti in raznolikosti. Danes se na osnovi tradicionalnega znanja v Idriji razvijajo inovativni izdelki, ki idrijsko čipko umeščajo v sodobne tokove mode in rokodelstva. Ob spoštovanju tradicije se čipkasti motiv iz Idrije z mladostnimi pristopi pojavlja tudi na naših nogavičkah.

Nogavičke smo ustvarili skupaj z Zavodom za turizem Idrija.
https://www.visit-idrija.si/

Idrija is a long-established important centre of lacemaking knowledge from which the skill of designing and making lace art spread into the world. With centuries of work, it built its renown and gained a place in the European map of lace centres. Its lace became a recognizable type of hand-made bobbin lace, the technology and design of which has developed through time. As it has changed and adapted to market needs, it has become extremely rich and varied. Today, innovative products stem from traditional knowledge, making Idrijska čipka lace a part of contemporary fashion and artisanship currents. With a youthful take on tradition, Idrija lace motive also appears on the Slocks socks.

We've created the socks in collaboration with Idrija Tourist Institution.
https://www.visit-idrija.si/